Vacature Penningmeester Vereniging Winterswijks Muziek Theater

Geen podiumambitie maar toch meehelpen aan de mooiste musicalvoorstellingen en concerten? Dat kan, want wij zijn nu niet op zoek naar muzikaal, dans- of acteertalent, maar naar een financieel talent. Ben jij diegene die ons helpt de financiën in goede banen te leiden dan heet een hele gezellige en leuke groep enthousiaste leden en andere vrijwiilligers je meer dan welkom bij de club!

Het Winterswijks Muziek Theater is een amateurvereniging met 3 afdelingen die reeds 70 jaar muziektheatervoorstellingen organiseert in de Achterhoek. De grootste afdeling is het WMT die jaarlijks op professionele wijze een musicalproductie brengt. Daarnaast brengt de jeugdafdeling Harlekijn ook jaarlijks een eigen musicalproductie en enkele gastoptredens op de planken en brengt de afdeling Classic WM concertante voorstellingen met muziek uit de rijke historie van het muziektheater. De vereniging kent ca 150 leden, professionele creatieve leiding en vele vrijwilligers in creatieve commissies.

De huidige penningmeester heeft besloten het afdelings-voorzitterschap over te nemen. Dit betekent dat er een vacature is ontstaan voor:

Penningmeester Verenigingsbestuur

De penningmeester maakt deel uit van het verenigingsbestuur samen met de Verenigingsvoorzitter, de Verenigingssecretaris en de 3 Afdelingsvoorzitters. De belangrijkste taak is het besturen van de vereniging. Het bestuur doet dan ook al datgene (en neemt daartoe de besluiten) dat noodzakelijk is om de vereniging en al haar afdelingen intern en extern goed te laten functioneren. Iedere afdeling is zelf verantwoordelijk voor het eigen financiële en organisatorische beleid en stemt dit af met het verenigingsbestuur. Het verenigingsbestuur is verantwoordelijk voor onderlinge afstemming, het gezamenlijke (financiële) beleid van overkoepelende zaken (waaronder gebouwbeheer) en verenigingsactiviteiten.

Functieprofiel:

De penningmeester van de Vereniging

– Is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het financiële beleid van de vereniging
– Stelt de begroting voor de Vereniging op en bewaakt de plannen van het bestuur aan de hand van de begroting
– Is verantwoordelijk voor de te voeren (BTW) administratie (inboeken van debiteuren- en crediteurenfacturen, innen contributies, debiteurenbeheer, etc.)
– Verricht en ontvangt betalingen
– Houdt de kas bij en beheert de bankrekeningen;
– Adviseert de afdelingsbesturen over de afdelingsbegrotingen en bewaakt het budget.
– Maakt periodieke financiële overzichten ten behoeve van sturing op de begroting
– Maakt het financieel jaarverslag (in/na overleg met de kascommissie)
– Verrichten vergoedingen creatieve leiding en inhuur muzikanten incl. correcte adminstratie.
– Verwachte tijdsinvestering: Ca. 8 uur per maand

Voor de functie is het belangrijk dat de penningmeester financieel onderlegd is. Affiniteit met culturele en muzikale activiteiten in het algemeen is een aanbeveling maar geen must. Gezien de organisatie met zelfstandige afdelingen is het wenselijk gemakkelijk te kunnen communiceren met diverse geledingen binnen de vereniging. Een ondersteunende houding, bereidheid tot samenwerking en nauwgezetheid zijn belangrijke voorwaarden.

Uw reactie kunt u sturen aan Lionieke Konings, Verenigingsvoorzitter. Voor vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de huidige penningmeester Bas Coumans. Beide zijn bereikbaar via het mailadres info@winmt.nl.

Terug