Vacature penningmeester

Geen podiumambitie maar toch meehelpen aan de mooiste musicalvoorstellingen en concerten?
Dat kan, want wij zijn nu niet op zoek naar muzikaal, dans- of acteertalent, maar naar een
financieel talent. Ben jij diegene die ons helpt de financiën in goede banen te leiden dan heet een
hele gezellige en leuke groep enthousiaste leden en andere vrijwilligers je meer dan welkom bij de
club!


Het Winterswijks Muziek Theater is een amateurvereniging met 3 afdelingen die reeds 70 jaar
muziektheatervoorstellingen organiseert in de Achterhoek. De grootste afdeling is het WMT die
jaarlijks op professionele wijze een musicalproductie brengt. Daarnaast brengt de jeugdafdeling
Harlekijn ook jaarlijks een eigen musicalproductie en enkele gastoptredens op de planken. Classic
WM verzorgt verschillende concerten in de Oost Achterhoek met muziek uit de rijke historie van de
opera, operette en het muziektheater. De vereniging kent ca 150 leden, professionele creatieve
leiding en vele vrijwilligers in creatieve commissies.


De huidige penningmeester heeft besloten zich niet herkiesbaar te stellen. Dit betekent dat er een
vacature is ontstaan voor:


Penningmeester Verenigingsbestuur
De penningmeester maakt deel uit van het verenigingsbestuur samen met de voorzitter, de
secretaris en de 3 afdelingsvoorzitters. De belangrijkste taak is het besturen van de vereniging.
Het bestuur doet dan ook al datgene (en neemt daartoe de besluiten) dat noodzakelijk is om de
vereniging en al haar afdelingen intern en extern goed te laten functioneren. Iedere afdeling is zelf
verantwoordelijk voor het eigen financiële en organisatorische beleid en stemt dit af met het
verenigingsbestuur. Het verenigingsbestuur is verantwoordelijk voor onderlinge afstemming, het
gezamenlijke (financiële) beleid van overkoepelende zaken (waaronder gebouwbeheer) en
verenigingsactiviteiten.


Functieprofiel
De penningmeester van de vereniging:
• is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het financiële beleid van de vereniging;
• stelt de begroting voor de vereniging op en bewaakt de plannen van het bestuur aan de hand
van de begroting;
• is verantwoordelijk voor de te voeren (BTW) administratie in e-Boekhouden;
• draagt zorgt voor de maandelijkse (automatische) incasso van de contributies o.b.v. de
ledenadministratie in e-Boekhouden;
• verricht en ontvangt betalingen;
• houdt de kas bij en beheert de bankrekeningen;
• adviseert de afdelingsbesturen over de afdelingsbegrotingen en bewaakt het budget;
• maakt periodieke financiële overzichten ten behoeve van sturing op de begroting;
• maakt het financieel jaarverslag (in/na overleg met de kascommissie).
Verwachte tijdsinvestering: Ca. 8 tot 10 uur per maand

Voor de functie is het belangrijk dat de penningmeester financieel onderlegd is. Affiniteit met
culturele en muzikale activiteiten in het algemeen is een aanbeveling maar geen must. Gezien de
organisatie met zelfstandige afdelingen is het wenselijk gemakkelijk te kunnen communiceren met
diverse geledingen binnen de vereniging. Een ondersteunende houding, bereidheid tot
samenwerking en nauwgezetheid zijn belangrijke voorwaarden.

Vergoeding
De functie is onbezoldigd, maar voor de voorstellingen zijn 2 vrijkaarten beschikbaar.


Interesse of meer informatie?
Neem dan contact op met Herman van Raaphorst (voorzitter) of Edwin te Winkel (penningmeester)
Beide zijn bereikbaar via het mailadres bestuur@winmt.nl.